Cảm nhận của học viên lớp TOEIC A 3009 – Cô Phương Thảo

Em rất cảm ơn trung tâm đã đào tạo, cải thiện trình độ Anh ngữ của em. Cảm ơn TCA3009_2 đã mang đến khoảng thời gian rất vui vẻ, thoải mái trong quá trình học tập.

Cảm ơn cô giáo Thảo đã hết sức tận tâm, nhiệt tình. Cảm ơn các bạn học viên, hẹn gặp lại ^ ^

comments

Chat with Us