Cảm nhận của học viên lớp TOEIC A 0310 – Thầy Hiếu

Em cảm thấy rất buồn và bối rối vì sắp phải xa thầy. Em sẽ nhớ thầy rất nhiều. Thời gian không có thầy em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Thầy cũng phải nhớ giữ sức khỏe nhé. Có thể em sẽ nhớ thầy rất nhiều. Thầy cũng phải nhớ em thật nhiều nhé. Thôi thư đã dài em xin dừng bút ở đây.

tca0310-1

comments

Chat with Us