Trang chủ / Ngữ pháp TOEIC / Bài 8: Tổng hợp thời thì

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Trong các bài trước chúng ta đã học về các thì sau trong tiếng Anh:

Bài 2: Hiện tại đơn, HT tiếp diễn
Bài 3: Hiện tại hoàn thành, HTHT tiếp diễn
Bài 4: Quá khứ đơn, QK tiếp diễn
Bài 5: Quá khứ hoàn thành, QKHT tiếp diễn
Bài 6: Tương lai đơn, TL tiếp diễn
Bài 7: Tương lai hoàn thành, TLHT tiếp diễn

comments

Có thể bạn quan tâm

Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn là hai thì cơ bản nhưng rất …