Trang chủ / Nguyễn Trọng Việt (trang 19)

Nguyễn Trọng Việt

Cô An Nhung

co-an-nhung-toeicacademy

Tốt nghiệp cử nhân Khoa ngôn ngữ Anh – Đại học Hà Nội 950 điểm TOEIC Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy TOEIC cho sinh viên và người đi làm “Có công mài sắt có ngày nên kim” là …

Xem thêm